Đề thi tuyển sinh vào Lớp 10 môn Toán - Năm học 2023-2024 - Trường Phổ thông Năng khiếu (Có đáp án)

(Bản scan)

Trong một chương trình làm từ thiện của các bạn học sinh lớp 10 trường PTNK .
Chương trình thực hiện phát tập cho các em học sinh của một trường tiểu học vùng sâu.
Chương trình sẽ chia làm ba đợt phát tập cho các em, mỗi đợt sẽ chia đều số tập và phát
cho các em học sinh có mặt.

Lần 1 nhóm phát 120 quyền tập, lần 2 nhóm phát 160 quyền tập và lần 3 nhóm phát 315
quyền tập.

Lần 1 có 5 em học sinh vắng mặt, lần 2 có 3 em học sinh vắng mặt, lần 3 các em học sinh

có mặt đầy đủ. .
Biết rằng các em học sinh đi cả 3 đợt nhận thấy số tập nhận được ở đợt 3 bằng tổng số tập
nhận được ở hai đợt đầu. Hôi trường tiểu học có bao nhiêu học sinh.

pdf 6 trang Huệ Phương 26/06/2023 1260
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi tuyển sinh vào Lớp 10 môn Toán - Năm học 2023-2024 - Trường Phổ thông Năng khiếu (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_thi_tuyen_sinh_vao_lop_10_mon_toan_nam_hoc_2023_2024_truo.pdf