Đề thi thử vào Lớp 10 môn Toán (Lần thứ nhất) - Năm học 2023-2024 - Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh

(Bản scan)

Bài 4 (3 điểm) Cho nửa đường tròn (O;R) đường kính AB. Trên cùng một nửa mặt phăng bờ AB
chứa nửa đường tròn (O), vẽ hai tiếp tuyến Ax, By của nửa đường tròn. Từ điểm M thuộc nửa
đường tròn (O) vẽ tiếp tuyên thứ ba cắt Ax, By lần lượt tại P và Q.

a) Chứng minh bốn điểm A, P, M, O cùng nằm trên một đường tròn.

b) AM cắt OP tại điểm I, BM cắt OQ tại điểm K. Chứng minh M⁄IOK là hình chữ nhật và

tính tích AP.BO theo R.

 

pdf 1 trang Huệ Phương 31/01/2023 20800
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi thử vào Lớp 10 môn Toán (Lần thứ nhất) - Năm học 2023-2024 - Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_thi_thu_vao_lop_10_mon_toan_lan_thu_nhat_nam_hoc_2023_202.pdf