Đề thi tuyển sinh vào Lớp 10 THPT môn Toán - Mã đề 104 - Năm học 2022-2023 - Sở giáo dục và đào tạo Bắc Giang

(Bản scan)

Câu 2 (1,0 điểm). Cho phương trình x² -2mx—9 = 0 (1), m là tham số.

a) Giải phương trình (1) khi m = 4.

b) Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình (1) có bai nghiệm phân biệt x₁,x₂, thỏa mẫn x₁₃; +9x₂, = 0.
Câu 3 (1,5 điểm). Ban đâu, khán đài của Nhà thi đấu các nội dưng thuộc môn Bơi tại SEA Games chứa 1188 ghế được xếp thành các dãy, số lượng ghế ở các dãy bằng nhau. Để phục vụ đông đảo khán giá hơn, khán đài sau đó đã được lắp thêm 2 dãy ghé và mỗi đây được lắp thêm 4 ghế. Vì thế, khán đài được tăng thêm 254 ghé. Tìm số dãy ghế ban đầu của khán đài.

pdf 2 trang Huệ Phương 01/02/2023 10080
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi tuyển sinh vào Lớp 10 THPT môn Toán - Mã đề 104 - Năm học 2022-2023 - Sở giáo dục và đào tạo Bắc Giang", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_thi_tuyen_sinh_vao_lop_10_thpt_mon_toan_ma_de_104_nam_hoc.pdf