Đề thi tuyển sinh vào Lớp 10 THPT môn Toán - Năm học 2022-2023 - Sở giáo dục và đào tạo Bến Tre (Có đáp án)

Câu 27. (0,5 điểm). Một người mua hai loại hàng và phải trả tổng cộng 4.35 triệu đồng, kế cả
thuế giá trị gia tăng (VAT) với mức 10% đối với loại hàng thứ nhất và 8% đối với loại hàng thứ
hai. Nếu thuế VAT là 9% đối với cả hai loại hàng thì người đó phải trả tổng cộng 4.36 triệu đồng.
Hỏi nếu chưa kế thuế VAT thì người đó phải trả bao nhiêu tiền cho mỗi loại hàng?
pdf 10 trang Huệ Phương 01/02/2023 9860
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi tuyển sinh vào Lớp 10 THPT môn Toán - Năm học 2022-2023 - Sở giáo dục và đào tạo Bến Tre (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_thi_tuyen_sinh_vao_lop_10_thpt_mon_toan_nam_hoc_2022_2023.pdf