Đề thi tuyển sinh vào Lớp 10 THPT Nguyễn Tất Thành môn Toán - Năm học 2022-2023 - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (Có đáp án)

(Bản scan)

Câu 7 (0.5 điểm). Từ một miếng tôn hình tròn, bạn Nam cắt ra
được một vật nhọn hình tam giác cân ABC có AB = AC = 15cm
và BC = 18cm (Tình 2). Tinh bán kính của miếng tôn.
Câu 8 (0,5 điểm). Một biến báo giao thông có dạng hình tròn,
đường kính 70cm, được sơn một mặt bởi hai màu đỏ và trắng
(phần tô đậm sơn màu đỏ, phân còn lại sơn màu trắng) (Hình 3).
Phần được sơn màu trăng là một hình chữ nhật có các kích thước
là 10cm và 50cm. Biết rằng, để sơn 1m² màu đỏ cần chỉ phí là
250 000 đồng, đề sơn 1m? màu trắng cần chi phí là 200 000 đồng.
Hỏi số tiền (làm tròn đến đơn vị nghìn đồng) đề sơn toàn bộ biến
báo trên bằng bao nhiêu? Cho  π=3, 14.

pdf 4 trang Huệ Phương 01/02/2023 5320
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi tuyển sinh vào Lớp 10 THPT Nguyễn Tất Thành môn Toán - Năm học 2022-2023 - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_thi_tuyen_sinh_vao_lop_10_thpt_nguyen_tat_thanh_mon_toan.pdf