Kỳ thi tuyển sinh Lớp 10 THPT môn Toán - Năm học 2023-2024 - Sở GD&ĐT Hồ Chí Minh (Có hướng dẫn chấm)

(Bản scan)

Bài 7. (7,0 điểm)
Nhà bạn Khanh có hai thùng đựng sữa, thùng thứ nhất có thể tích 10 lít, thủng thứ hai có
thể tích 8 lít. Biết rằng cả hai thùng đều đang chứa một lượng sữa và tổng lượng sữa ở hai
thùng lớn hơn 10 lít. Bạn Khanh muốn xác định lượng sữa ở mỗi thùng nhưng không có dụng
cụ đo thể tích nên bạn đã nghĩ ra cách làm như sau:
_ Đầu tiên, Khanh đổ sữa từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai cho đẫy thì lượng sữa còn
lại ở thùng thứ nhất bằng 1/2; lượng sữa so với ban đầu. 
_ Sau đó, Khanh đỗ sữa từ thùng thứ bai sang thùng thứ nhất cho đây thì lượng sữa còn
lại ở thùng thứ hai bằng 1/5 lượng sữa so với thời điểm ban đầu. 
Hỏi thời điểm ban đầu mỗi thùng chứa bao nhiêu lít sữa? 

pdf 6 trang Huệ Phương 26/06/2023 1420
Bạn đang xem tài liệu "Kỳ thi tuyển sinh Lớp 10 THPT môn Toán - Năm học 2023-2024 - Sở GD&ĐT Hồ Chí Minh (Có hướng dẫn chấm)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfky_thi_tuyen_sinh_lop_10_thpt_mon_toan_nam_hoc_2023_2024_so.pdf