Đề thi thử tuyển sinh vào Lớp 10 THPT môn Toán (Lần 1) - Mã đề 134 - Năm học 2023-2024 - Phòng GD&ĐT Lương Tài (Có đáp án)

(Bản scan)

Câu 29. Tìm khăng định sai?
A. Nếu hai tiếp tuyến của một đường tròn cắt nhau tại một điểm thì điểm đó cách đều hai tiếp điểm.
B. Nếu hai tiếp tuyến của một đường tròn cắt nhau tại một điểm thì tia kẻ từ tâm đường tròn và
đi qua điểm đó là tia phân giác của góc tạo bởi hai bán kinh đi qua hai tiếp điểm.
C. Nếu hai tiếp tuyến của một đường tròn cắt nhau tại một điểm thì đường thăng đi qua hai tiếp
điểm là đường trung trực của đoạn thăng nỗi điểm đó với tâm đường tròn.
D. Nếu hai tiếp tuyến của một đường tròn cắt nhau tại một điểm thì điểm đó, tâm của đường tròn
và hai tiếp điểm cùng nằm trên một đường tròn.

pdf 9 trang Huệ Phương 01/07/2023 1840
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi thử tuyển sinh vào Lớp 10 THPT môn Toán (Lần 1) - Mã đề 134 - Năm học 2023-2024 - Phòng GD&ĐT Lương Tài (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_thi_thu_tuyen_sinh_vao_lop_10_thpt_mon_toan_lan_1_ma_de_1.pdf