Kiểm tra đánh giá cuối kì 2 Toán Lớp 10 - Năm học 2022-2023 - Trường THPT Gia Định

Câu 5 (3 điểm) Một hộp có 18 quả cầu, trong đó có 8 quả cầu trắng, 6 quả cầu vàng và 4 quả 
cầu đen (các quả cầu đôi một khác nhau). Lấy ngẫu nhiên 4 quả cầu từ hộp. Tính xác suất của 
các biến cố sau: 
a) A: ‘Trong 4 quả cầu chọn ra có nhiều nhất một quả cầu màu vàng.’ 
b) B: ‘Trong 4 quả cầu chọn ra có ít nhất hai quả cầu màu trắng.’ 
c) C: ‘4 quả cầu chọn ra có đủ ba màu.’ 

Câu 3. (2 điểm): Trên giá sách có 15 cuốn sách khác nhau, trong đó có 7 cuốn sách toán,  
5 cuốn sách lí và 3 cuốn sách hóa. Bạn Lan chọn ngẫu nhiên 4 cuốn sách để đem đi tặng bạn. 
Tính xác suất các biến cố sau: 
a) A: “4 cuốn sách được chọn có đủ 3 môn toán, lí và hóa”. 
b) B : “4 cuốn sách được chọn có không quá 2 cuốn toán nhưng vẫn phải có sách toán”. 

pdf 2 trang Huệ Phương 03/07/2023 1480
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra đánh giá cuối kì 2 Toán Lớp 10 - Năm học 2022-2023 - Trường THPT Gia Định", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfkiem_tra_danh_gia_cuoi_ki_2_toan_lop_10_nam_hoc_2022_2023_tr.pdf

Nội dung text: Kiểm tra đánh giá cuối kì 2 Toán Lớp 10 - Năm học 2022-2023 - Trường THPT Gia Định

  1. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ 2 (NĂM HỌC: 2022 – 2023) THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Môn: TOÁN – Khối: 10 TRƯỜNG THPT GIA ĐỊNH Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 01 trang, 06 câu hỏi) Câu 1 (2 điểm) Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho Exy :5945.22 a) Tìm tọa độ các tiêu điểm,tọa độ các đỉnh, tiêu cự và độ dài các trục của (E). b) Gọi M, N là các điểm trên E sao cho N F12 M F 7. Tính giá trị: MF12 N F . ( với FF12, là hai tiêu điểm của E ). Câu 2 (2 điểm) Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho đường tròn Cxyxy :6811022 a) Tìm tọa độ tâm I và tính bán kính của đường tròn (C). b) Viết phương trình tiếp tuyến (d) với đường tròn (C), biết tiếp tuyến (d) song song với đường thẳng :34230.xy Câu 3 (1 điểm) Giải phương trình: 25929923.xxx2 Câu 4 (1 điểm) Tìm tất cả các giá trị nguyên của m để: xxmmxR22 2350,. Câu 5 (3 điểm) Một hộp có 18 quả cầu, trong đó có 8 quả cầu trắng, 6 quả cầu vàng và 4 quả cầu đen (các quả cầu đôi một khác nhau). Lấy ngẫu nhiên 4 quả cầu từ hộp. Tính xác suất của các biến cố sau: a) A: ‘Trong 4 quả cầu chọn ra có nhiều nhất một quả cầu màu vàng.’ b) B: ‘Trong 4 quả cầu chọn ra có ít nhất hai quả cầu màu trắng.’ c) C: ‘4 quả cầu chọn ra có đủ ba màu.’ Câu 6 (1 điểm) Cho ABC vuông tại A, độ dài cạnh huyền BC lớn hơn độ dài cạnh AC là 2. cm Tính độ dài các cạnh của ABC , biết chu vi ABC là 24 cm . HẾT Học sinh không sử dụng tài liệu. Cán bộ coi kiểm tra không giải thích gì thêm.
  2. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ 2 (NĂM HỌC: 2022 – 2023) THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Môn: TOÁN – Khối: 10TH TRƯỜNG THPT GIA ĐỊNH Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 01 trang, 06 câu hỏi) Câu 1. (1 điểm): Giải bất phương trình sau: 7xx2 10 3 0 Câu 2. (2 điểm): Giải các phương trình sau: a) xxx2 3323 b) 32331xxxx22 Câu 3. (2 điểm): Trên giá sách có 15 cuốn sách khác nhau, trong đó có 7 cuốn sách toán, 5 cuốn sách lí và 3 cuốn sách hóa. Bạn Lan chọn ngẫu nhiên 4 cuốn sách để đem đi tặng bạn. Tính xác suất các biến cố sau: a) A: “4 cuốn sách được chọn có đủ 3 môn toán, lí và hóa”. b) B : “4 cuốn sách được chọn có không quá 2 cuốn toán nhưng vẫn phải có sách toán”. Câu 4. (2 điểm)Trong mặt phẳng tọa độ O x y , cho đường tròn Cxyxy :266022 . a) Tìm tọa độ tâm I và bán kính của đường tròn C . b) Viết phương trình tiếp tuyến d với đường tròn C , biết tiếp tuyến song song với đường thẳng :3420230xy . xy22 Câu 5. (2 điểm): Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho elip E :1 . 25 9 a) Tìm tọa độ các tiêu điểm, các đỉnh, tiêu cự, độ dài trục lớn, độ dài trục bé. b) Gọi MN, là các điểm trên E sao cho NFMF12 8 .Tính giá trị: MFNF12 . (với FF12, là hai tiêu điểm của E ). Câu 6. (1 điểm) Nhà bác An có một mảnh đất nhỏ trồng rau có dạng hình thang vuông với các kích thước được cho như hình vẽ. Tìm x để diện tích khoảng đất này không vượt quá 7,5m2 . HẾT Học sinh không sử dụng tài liệu. Cán bộ coi kiểm tra không giải thích gì thêm.