Kỳ thi tuyển sinh vào Lớp 10 môn Toán - Năm học 2022-2023 - Sở giáo dục và đào tạo Trà Vinh (Có đáp án)

(Bản scan)

Câu 4. (1.0 điểm) Giải phương trình 2x² - 5x + 2 =0.

Câu 5. (1.0 điểm) Một máy giặt và một tivi có giá tổng cộng 28 690 000 đồng.
Sau khi piảm 10% một máy giặt và 155% một tivi, tông số tiền mua hai sản phâm này
chỉ còn lại 24 961 000 dông. Tính giá tiên mỗi sản phẩm trước khi giảm giá.

pdf 6 trang Huệ Phương 01/02/2023 7060
Bạn đang xem tài liệu "Kỳ thi tuyển sinh vào Lớp 10 môn Toán - Năm học 2022-2023 - Sở giáo dục và đào tạo Trà Vinh (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfky_thi_tuyen_sinh_vao_lop_10_mon_toan_nam_hoc_2022_2023_so_g.pdf