Đề thi thử vào Lớp 10 môn Toán (Lần 1) - Năm học 2023-2024 - Phòng GD&ĐT Thủy Nguyên (Có hướng dẫn chấm)

1) Cho Parabol (P): y =  x2 và đường thẳng (d) có phương trình: y = - 2x + 1- m (m là tham số) 
a)Tìm toạ độ giao điểm của Parabol (P) và đường thẳng (d) với m = -7; 
b)Tìm giá trị của m để (P) và (d) cắt nhau tại hai điểm phân biệt A(x1; y1) và B( x2;y2)  thoả 
mãn:  x1y2 + x2y1 = 2x1x2 - 3 
2/ Hai đội công nhân cùng làm một công việc. Nếu hai đội làm chung thì hoàn thành công việc 
trong 8 ngày. Nếu làm riêng thì đội một hoàn thành nhanh hơn đội hai 12 ngày. Hỏi nếu làm 
riêng thì mỗi đội hoàn thành công việc trong bao nhiêu ngày ? 
Bài 4( 0,75 điểm ): Người ta xếp hai quả cầu có cùng bán kính r vào 
một chiếc hộp hình trụ ( tham khảo hình vẽ dưới)  sao cho các quả cầu  
đều tiếp xúc với hai đáy, đồng thời hai quả cầu tiếp xúc với nhau và  
mỗi quả cầu đều tiếp xúc với đường sinh của hình trụ. Biết quả cầu có 
bán kính r =10cm. Tính thể tích của chiếc hộp hình trụ?
pdf 6 trang Huệ Phương 01/07/2023 1700
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi thử vào Lớp 10 môn Toán (Lần 1) - Năm học 2023-2024 - Phòng GD&ĐT Thủy Nguyên (Có hướng dẫn chấm)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_thi_thu_vao_lop_10_mon_toan_lan_1_nam_hoc_2023_2024_phong.pdf

Nội dung text: Đề thi thử vào Lớp 10 môn Toán (Lần 1) - Năm học 2023-2024 - Phòng GD&ĐT Thủy Nguyên (Có hướng dẫn chấm)

  1. UBND HUYỆN THUỶ NGUYÊN ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT (LẦN 1) PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC: 2023 – 2024 (Thời gian làm bài 120’ không kể giao đề; đề thi có 01 trang) Bài 1.(1,5 điểm). 4 5 1/ Rút gọn biểu thức: A =+− 20 5 −1 5 x112 2/ Cho B = - : + với x 0 , x 1 ; x - 1x - xx1 + x - 1 a) Rút gọn B. b) Tìm x sao cho B > 0. 1 +=y 5 x − 4 Bài 2.(1,5 điểm).1/ Giải hệ phương trình sau: 3 y −=1 x − 4 2 2/ Chị Hương thuê nhà với giá 2500 000 đồng một tháng và chị phải trả tiền dịch vụ giới thiệu là 1000 000 đồng (tiền dịch vụ chỉ trả một lần). Gọi x (tháng) là thời gian mà chị Hương thuê nhà, y (đồng) là tổng số tiền thuê nhà trong x ( tháng) và tiền dịch vụ giới thiệu. a)Viết hệ thức liên hệ giữa y và x ? b)Tính số tiền chị Hương phải trả khi thuê nhà 1 năm ? Bài 3.( 2, 5 điểm ) 1) Cho Parabol (P): y = x2 và đường thẳng (d) có phương trình: y = - 2x + 1- m (m là tham số) a)Tìm toạ độ giao điểm của Parabol (P) và đường thẳng (d) với m = -7; b)Tìm giá trị của m để (P) và (d) cắt nhau tại hai điểm phân biệt A(x1; y1) và B( x2;y2) thoả mãn: x1y2 + x2y1 = 2x1x2 - 3 2/ Hai đội công nhân cùng làm một công việc. Nếu hai đội làm chung thì hoàn thành công việc trong 8 ngày. Nếu làm riêng thì đội một hoàn thành nhanh hơn đội hai 12 ngày. Hỏi nếu làm riêng thì mỗi đội hoàn thành công việc trong bao nhiêu ngày ? Bài 4( 0,75 điểm ): Người ta xếp hai quả cầu có cùng bán kính r vào một chiếc hộp hình trụ ( tham khảo hình vẽ dưới) sao cho các quả cầu đều tiếp xúc với hai đáy, đồng thời hai quả cầu tiếp xúc với nhau và mỗi quả cầu đều tiếp xúc với đường sinh của hình trụ. Biết quả cầu có bán kính r =10cm. Tính thể tích của chiếc hộp hình trụ? Bài 5 ( 3,0 điểm): Cho tam giác ABC nhọn( AB < AC) nội tiếp đường tròn (O), các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H. Gọi K là trung điểm của đoạn AH. Đường thẳng đi qua K vuông góc với đường thẳng BK cắt đường thẳng AC tại N. a) Chứng minh tứ giác AEHF là tứ giác nội tiếp và KEHKNB= b) Kẻ đường kính BM của đường tròn (O). Chứng minh góc ABE = MBC và BK.BC = BN.BE c) Chứng minh: NO // BC. xy22−−44 Bài 6 ( 0,75 điểm): Tìm các số thực x,y thoả mãn: + +8 4xy − 1 + − 1 . yx ( ) Hết
  2. HƯỚNG DẪN CHẤM KHẢO SÁT– MÔN: TOÁN - LỚP 9 NĂM HỌC: 2022 - 2023 (Đáp án và hướng dẫn chấm gồm 04 trang) Câu Nội dung cần đạt Điểm a) (1,0 điểm). 0,25 4 5 451( + ) A =+−=+−20525 5 −1 5 4 A =++−=515251 0,25 x112 B = - : + 0,25 x - 1x - xx1 + x - 1 1 (1,5đ) x1x12 − = - : + xxx - 1x - 1x1x1x1x1 +−+− ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) xxxx−+−−1111 ( x1x1+−)( ) === :. 0,25 xx( x - 1x1x1x) ( +−- 1)( ) ( ) xx+1 b) (0,5 điểm) x −1 Bxx − 00101 x 0,25 Kết hợp với điều kiện ta được: x > 1 0,25 2.1 1 ĐK: x > 4 Đặt: = a Hệ PT trở thành: (0,75đ) x − 4 0,25 ay+=5 aya+== 51 y 31a −= 624ayy−== 2 0,25 1 Với a = 1 = −= =1415()xxtm 0,25 x − 4 Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất ( x;y) = ( 5; 4) 2.2 a.Ta có: y = 2500000x + 1000000 ( đồng) (1) 0, 5 b.Tiền thuê nhà sau 1 năm = 12 tháng là: 0,25 thay x = 12 vào công thức (1) ta được: y = 2500000.12 + 1000000 = 31000000 ( đồng) a.Xét PT hoành độ giao điểm của (P) và (d): 0,25 3.1 x22= −2 x + 1 − m x + 2 x + m − 1 = 0 ( *) 2 ( 1,5đ) Với m = -7 ta có PT x +2x - 8 = 0 Pt có ' = 9 0 nên Pt có 2 nghiệm: x1 = - 4 ; x2 = 2 Với x = 2 y = 4 ta được điểm (2; 4) 0,25 Với x = - 4 y = 16 ta được điểm (-4; 16)
  3. Vậy với m = -7 thì (P) và (d) có 2 giao điểm (2;4) và (-4; 16) b.+ Ta có: =−−=−'11122 (mm) 0,25 (P) và (d) cắt nhau tại 2 điểm phân biệt PT (*) có 2 nghiệm phân biệt − '0202 mm + Khi đó x1 ; x2 là nghiệm của PT (*) 0,25 Ápdụng hệ thức Vi – ét ta có: xxxxm1212+=−=− 2; 1 2 2 Vì A(x1; y1), B( x2;y2) (P) =yx11và yx22= Ta có: xyxyxx122112+=− 2 3 0,25 2 2 =− +=−x1221121212 xx+ xx 2 xx 32 xxxx 3 x ( ) 1 2 7 −−=−− (1)(2)2232225mmmmm −+=− = ( thoả mãn điều kiện) 0,25 4 7 Vậy m = 4 2. Gọi số ngày làm riêng để đội thứ nhất hoàn thành công việc là x (ngày) 0,25 ĐK: x 0 3.2 ( 1,0đ) Nếu làm riêng thì đội một hoàn thành nhanh hơn đội hai 12 ngày nên số ngày làm riêng để đội hai hoàn thành công việc là x + 12 (ngày). 1 1 0,25 Một ngày: đội một làm được (công việc), đội hai làm được (công việc). x x +12 Nếu hai đội làm chung thì hoàn thành công việc trong 8 ngày nên một ngày cả 0,25 1 hai đội làm được (công việc). 8 111 Theo đề bài ta có phương trình: += xx+128 Giải phương trình ta được x =12 (TMĐK); x = - 8 (loại). Vậy số ngày làm riêng để đội một hoàn thành công việc là 12 ngày. 0,25 Số ngày đội hai làm riêng để hoàn thành công việc là 121224+=ngày. Chiếc hộp hình trụ có : Bài 4 Chiều cao h = 20cm ; bán kính đường tròn đáy là R = 20cm 0,25 0,75đ Thể tích của chiếc hộp là : V= R2 h = .20 2 .20 = 8000 ( cm 3 ) 0, 5
  4. A 0,25 E K M F O H N B D C V Vẽ hình đúng cho phần a a, (1,0 điểm) *Ta có AEHAFH==900 ( gt) E và F thuộc đường tròn đường kính AH 0,25 A,E, H, F thuộc đường tròn đường kính AH AEHF nội tiếp đường tròn đường kính AH 0,25 *Ta có BKNBEN==900 ( gt) E và K thuộc đường tròn đường kính BN Bài 5 B,K, E, N thuộc đường tròn đường kính BN 3,0 đ BKENnội tiếp đường tròn đường kính BN 0,25 =BNKBEK ( 2 góc nội tiếp cùng chắn cung BK) Hay BNK= HEK 0,25 b, (1,0 điểm) *Xét (O) có BAC= BMC ( 2 góc nội tiếp cùng chắn cung BC) (1) MCB = 900 ( góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) 0,25 Ta có: BAEABE+=900 ( vì tam giác ABE vuông tại E) (2) 0 BMCMBC+=90 ( vì tam giác MBC vuông tại C) ( 3) Từ (1), (2), (3) =ABE MBC (4) 0,25 *Chứng minh tứ giác CDHE nội tiếp ( 2) =DCEKHE ( Tính chất góc ngoài của tứ giác nội tiếp) ( 5) Xét tam giác KHE có KE = KH ( vì H và E thuộc đường tròn tâm K đường kính AH) KEH cân tại K =KHE KEH (6) Lại có: KEH= KNB ( theo phần a) (7) 0,25
  5. Từ (5) ( 6) (7) =D CE KNB hay =B CE KH E BKBN 0,25 Từ đó cm được BKNBECgg (.) = = BKBCBNBE BEBC (0,75 điểm) Vì BKNBECtheob( ) KBN = CBE KBE + EBN = CBN + EBN KBE = CBN Mà ABEMBCABKKBEMBNCBN= +=+ =ABK MBN (8) BKBE Theo phần b BKBCBNBE = = (9) BNBC *Xét ABE và M B C có: + AB E M= BC ( cmt) AEBMCB==900 ABEMBCgg (.) ABBE = (10) BMBC BKAB Từ (9) và (10) = ( 11) 0,25 BNBM Từ ( 8) và (11) suy ra ABKMBNc g c( ) =BAKBMN mà BACBMCBAKDACBMNNMC= +=+ =DACNMC Lại có MC// AD( cùng vuông góc với BC) =DACACM =NMCACM hay NMCNCM= 0,25 CMN cân tại N NM = NC Lại có OC = OM ( = bán kính của đường tròn (O)) ON là đường trung trực của CM ON ⊥ MC mà BC MC ON // BC ( đpcm) 0, 25 x22y 6 Chứng minh bất đẳng thức với x> 0; y > 0 thì: + xy + (1) yx 0,25 ( 0,75 đ) Dấu “=” xảy ra khi x = y
  6. Ta có: ĐK: xy 1; 1 xyxyxyxy222222−−−−44444(1)4(1) Ta có: ++=+−−+=+++88 yxyxyxyxxy Áp dụng bất đẳng thức (1) ta có: 0,25 xyxyxyxy2222−−−−−−444(1)4(1)4(1)4(1) ++=+++ +++8 xy yxyxxyxy xyxy22−−−−444(1)4(1) ++ +++ 8 xy yxxy 4141( yx−−) ( ) Áp dụng bất đẳng thức AM – GM với xy;0;;0 ta được yx 4(1)x − xx+ − 41; x 4(1)y − yy+ − 41 y 0,25 xy22−−44 ++ −+− 84141 xy yx Dấu “=” xảy ra khi: x = y = 2 Vậy x = 2; y = 2 *Chú ý: Ở mỗi phần, học sinh làm đúng theo cách khác vẫn cho điểm tối đa.