Kỳ thi tuyển sinh vào Lớp 10 THPT môn Toán - Năm học 2023-2024 - Sở GD&ĐT Tây Ninh

(Bản scan)

Câu 8: (1.0 điểm) Hai lớp 9A và 9B có tổng số học sinh là 78. Trong một năm học mỗi
học sinh lớp 9A đã sử dụng 3 quyền tập cho môn Toán, mỗi học sinh lớp 9B đã sử dụng
2 quyền tập cho môn Toán. Tinh số học sinh của mỗi lớp, biết rằng tông số quyền tập cho
môn Toán mả hai lớp đã sử dụng trong một năm học là 194 quyền.

Câu 9: (1.0 điểm) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn (AB < AC) và có đường cao AH.
Đường tròn tâm O đường kính AH cắt các cạnh AB, AC của tam giác ABC lân lượt tại
E và F. Chứng minh điểm B thuộc đường tròn ngoại tiếp tam giác EFC.

pdf 1 trang Huệ Phương 01/07/2023 1100
Bạn đang xem tài liệu "Kỳ thi tuyển sinh vào Lớp 10 THPT môn Toán - Năm học 2023-2024 - Sở GD&ĐT Tây Ninh", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfky_thi_tuyen_sinh_vao_lop_10_thpt_mon_toan_nam_hoc_2023_2024.pdf